Intake

Samen met u en uw kind gaan we bij u thuis of op locatie kennis maken. Hierin vind ik het belangrijk dat u een beeld krijgt van wie ik ben en hoe ik werk. De intake is overigens geheel vrijblijvend en gratis!

Plan van aanpak

Planning
Tijdens de intake zal er een plan van aanpak worden gemaakt. Het is belangrijk om duidelijke en haalbare doelen te stellen. Er zal bijvoorbeeld worden gekeken naar vakken die uw kind lastig vindt en meer aandacht nodig hebben. Verder zal er ook gekeken worden naar de manier van leren en hoeveel tijd uw kind besteedt aan het maken van huiswerk.

Aan de slag

Dan is het tijd om aan de slag te gaan, individueel of in een groep van maximaal 5 kinderen. Iedere week maken we een planning en bekijken we samen het gemaakte huiswerk. U krijgt aan het einde van de week een kort verslag met hierin de evaluatie van de afgelopen week en daarbij een nieuwe planning.

Evalueren

Om de voortgang in de gaten te houden is er na 2 maanden een evaluatiemoment om te kijken hoe het gaat. Hierin zal gekeken worden naar de voortgang en hoe het staat met de gestelde doelen. Gaan we op dezelfde voet door of moeten we het plan van aanpak aanpassen? Het zijn allemaal vragen die aan bod zullen komen.